Енергоефектконсулт

image1

Документи

Декларация относно осигуряване на качество

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 относно енергийните характеристики на сградите - 1033Kb

Закон за енергийна ефективност - 273Kb

Закон за енергетиката - 289Kb

Закон за енергията от възобновяеми източници - 320Kb

Закон за управление на етажната собственост - 234Kb

Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания - 302Kb

Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г. - 93Kb

Удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г на АЕЕ - 124Kb

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г.) - 1798Kb

Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях - 155Kb

Приложение № 1 към Заповед № 14-102/23.11.2009г. - Декларация за водогрейни котли - 131Kb

Приложение № 2 към Заповед № 14-102/23.11.2009г. - Декларация за климатични инсталации - 130Kb

Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите - 265Kb

Наредба № РД-16-348 от 2 април 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност - 181Kb

Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи - 372Kb

Поименен списък на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания - 158Kb

Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати - 625Kb

Образец на сертификат за енергийните характеристика на сграда - 169Kb

Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите - 618Kb

Образец на Енергиен паспорт към Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите - 84Kb

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 година - 6321Kb

Национална краткосрочна програма ЕЕ - 444Kb

Енергийна стратегия на Република България - 270Kb

Нашата мисия

Спестяването на енергия и подобряването на вътрешния микроклимат е основна цел на екипа на ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

Контакти:

гр. София,
ж.к. Красно село,
бл.184, ет.1, ап.1
Офис:
+359 2 955 60 93
E-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  ISO9001 certified   Association for ecological engineering KNX Partner   Mittelstandsburo Balkan Handwerkskammer Koblenz